Tänkespråk

Någon frågade en abba: ”Varför får de som kämpar för att uppnå dygderna inte del av nåden numera, vilket fäderna fick?” Abban svarade: ”Då fanns det kärlek, och var och en lyfte upp sin nästa. Men nu när kärleken har svalnat drar var och en ner sin nästa. Därför får vi ingen nåd.”
Menu

Stödkrets

Som stödjare till Johannesakademin bidrar du till utvecklingen av akademins arbete och får fortlöpande information om kurser och föreläsningar. Stödjare har 200 kr rabatt på Johannesakademins samtliga kurser och 100 kr i rabatt på seminariedagar. Som stödjare har du även förtur till de resor som akademin anordnar.

Du anmäler dig som stödjare genom att sätta in årsavgiften 200 kr på Plusgiro 53 08 38-2 och ange Stödkrets.

Kontakt

Johannesakademin
Nya slottet Bjärka-Säby
589 64 Sturefors

0760-08 42 47

Johannesakademin ©2021 Upphovsrätt. Alla rättigheter förbehållna.