Skip to content

Tänkespråk

En abba sade: ”Liksom det vax som inte har värmts och mjukats upp inte kan ta emot sigillet som stämplas på det, så kan inte människan ta till sig Kristi kraft om hon inte prövas genom möda och svaghet. Det är därför Herren säger till den gudomlige Paulus: ’Min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst.’ Och aposteln själv berömmer sig genom att säga: ’Därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan bo i mig.’”
Menu

Stödkrets

Den som tillhör Johannesakademins stödkrets bidrar till utvecklingen av akademins arbete och får fortlöpande information om kurser och föreläsningar. Man får dessutom 200 kr i rabatt på Johannesakademins samtliga kurser och 100 kr i rabatt på seminariedagar. Stödkretsen har även förtur till de resor som akademin anordnar.

Du anmäler dig till stödkretsen genom att sätta in årsavgiften 200 kr på Plusgiro 53 08 38-2 och ange Stödkrets.

Kontakt

Johannesakademin
Nya slottet Bjärka-Säby
589 64 Sturefors

0760-08 42 47

Johannesakademin ©2021 Upphovsrätt. Alla rättigheter förbehållna.