Skip to content
Menu

Referensgrupp

Sedan sommaren 2022 är Patrik Hagman preses för Johannesakademin.
Sedan sommaren 2022 är Patrik Hagman preses för Johannesakademin.

Johannesakademins referensgrupp

Patrik Hagman, preses för Johannesakademin, docent i politisk teologi och lärare
Per Rönnegård, teologie doktor i Nya testamentets exegetik och präst i Svenska kyrkan.
Hanna Alenius, präst i Svenska Kyrkan
Rebecka Hedén Judt, präst i Svenska Kyrkan
Per-Eric Lindgren, professor i medicinsk mikrobiologi, ideell medarbetare och förtroendevald, Linköpings pastorat
Marcus Rynningsjö, studerande, Vikingstad
Kennyh Widén, pastor i Equmeniakyrkan
Elin Kindeskog, präst i Svenska kyrkan
Joel Appelfeldt, doktorand på EHS

 

Kollegium

För fortbildning i Johannesakademin står, när tid och krafter tillåter, de lärare som ingår i akademins lärarkollegium.

Docent Helena Bodin, Stockholms universitet
Professor Per-Arne Bodin, Stockholms universitet
Professor Stephan Borgehammar, Lunds Universitet
FD Britt Dahlman, Lunds Universitet
Docent Anders Ekenberg, Newmaninstitutet
Docent Ezra Gebremedhin, Uppsala Universitet
TD Patrik Hagman, Linköpings stift
Professor Joel Halldorf, lärare på Enskilda Högskolan i Stockholm
Pastor Peter Halldorf, redaktör för tidskriften Pilgrim
TD Michael Hjälm, Enskilda högskolan i Stockholm och Sankt Ignatios College
Protohierei Misha Jaksic, S:t Annas ortodoxa församling, Sveriges kristna råd
Seniorrådgivare Harad Olsen, Universitetet i Agder
TD Johannes Pulkkanen
Professor Samuel Rubenson, Lunds universitet, Sankt Ignatios College
TD Henrik Rydell Johnsén, docent, Stockholms Universitet
TD Per Rönnegård, präst i Svenska kyrkan
FK, TK Christina Schöldstein, författare, Malmö
Broder Ingmar Svanteson, benediktinmunk, den helige Benedictus kloster