Skip to content
Menu

Om Johannesakademin

Johannesakademin bildades på den helige Antonios dag den 30 januari 2008.
Johannesakademin bildades på den helige Antonios dag den 30 januari 2008.

Johannesakademin är en ekumenisk studie- och samtalsmiljö där teologi och kyrka, studier och bön hålls samman. Med särskild inriktning på arvet från den tidiga kyrkan, den monastiska traditionen och den östliga kristenheten vill Johannesakademin i kurser, seminarier och rundabordssamtal ge näring åt och redskap för en teologisk och andlig fördjupning som idag efterfrågas av alltfler, samt bidra till att göra dessa traditioner tillgängliga för dagens svenska kristenhet.

Johannesakademin, liksom tidskriften Pilgrim, förvaltas av den Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby. Akademin riktar sig till såväl lekmän som präster och pastorer som söker fördjupning och fortbildning. Studier inom Johannesakademin kräver inga akademiska meriter, endast ett genuint intresse. Genom att vara en mötesplats för människor som söker de för hela kristenheten gemensamma rötterna vill Johannesakademin verka för en större enhet mellan kyrkans olika traditioner.

Johannesakademins hjärta är dess bibliotek och studierum, som sedan 6 juni 2022 finns på Klostergatan 46 i Linköping (gamla Baptistkyrkan). Välkommen att besöka oss och slå dig ner i läsfåtöljer och vid studieplatser!

Symposium om monastisk spiritualitet

I februari 2022 inbjöd Johannesakademin till ett symposium om monastisk spiritualitet med temat “Ensamhet & Gemenskap”, på Nya Slottet Bjärka-Säby strax söder om Linköping. Bland talarna fanns syster Katarina från Heliga hjärtas kloster, biskop Erik Varden, syrisk-ortodoxe munken Charbel Rizk, Elisa Zamboni från Monastero di Bose i Italien och dominikanbroder Filip Maria Ekman OP.

Fotograf: Zandra Erikshed