Skip to content

OM JOHANNESAKADEMIN

Johannesakademin är en ekumenisk studie- och samtalsmiljö där teologi och kyrka, studier och bön hålls samman. Med särskild inriktning på arvet från den tidiga kyrkan, den monastiska traditionen och den östliga kristenheten vill Johannesakademin i kurser, seminarier och rundabordssamtal ge näring åt och redskap för en teologisk och andlig fördjupning som idag efterfrågas av alltfler, samt bidra till att göra dessa traditioner tillgängliga för dagens svenska kristenhet.

Johannesakademin, liksom Tidskriften Pilgrim, förvaltas av den Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby. Akademin riktar sig till såväl lekmän som präster och pastorer som söker fördjupning och fortbildning. Studier inom Johannesakademin kräver inga akademiska meriter, endast ett genuint intresse. Genom att vara en mötesplats för människor som söker de för hela kristenheten gemensamma rötterna vill Johannesakademin verka för en större enhet mellan kyrkans olika traditioner.

Johannesakademins hjärta är dess bibliotek och studierum, som sedan sommaren 2022 finns på Klostergatan 46 i Linköping (gamla Baptistkyrkan). Välkommen att besöka oss och slå dig ner i läsfåtöljer och vid studieplatser!

Johannesakademins referensgrupp

Patrik Hagman, preses för Johannesakademin, docent i politisk teologi och lärare.
E-post: preses@johannesakademin.se
Per Rönnegård, teologie doktor i Nya testamentets exegetik och präst i Svenska kyrkan.
Hanna Alenius, präst i Svenska Kyrkan
Rebecka Hedén Judt, präst i Svenska Kyrkan
Per-Eric Lindgren, professor i medicinsk mikrobiologi, ideell medarbetare och förtroendevald, Linköpings pastorat
Marcus Rynningsjö, studerande, Vikingstad
Kennyh Widén, pastor i Equmeniakyrkan
Elin Kindeskog, präst i Svenska kyrkan
Joel Appelfeldt, teologie doktor i praktisk teologi

_MG_2519