Skip to content
Menu

Ljudarkiv

6 juni-seminarium 2023: “Bot och hopp i klimatkrisens tid”

Petra Carlsson Redell

Lena Bergström
Annika Spalde
Peter Halldorf
Patrik Hagman

Symposium Alexander Schmemann

Should Liturgy Matter Outside the Church?
David L Fagerberg
Schmemanns ofullbordade idé om liturgisk teologi
Michael Hjälm
Tradition och förnyelse – liturgisk teologi i Svenska kyrkan
Lena Petersson
Levande gudstjänst – teologins uttryck och folkets behov
Martin Modéus
Can Theology Be Done Outside the Academy?
David L Fagerberg
Liturgy as Participation in the Life of God
Panelsamtal mellan David L Fagerberg, Lena Petersson, Michael Hjälm och Martin Modéus.
Do We Need Liturgy in our Life?
David L Fagerberg
Peter Halldorf

Symposium Fyodor Dostoevsky

The Good and the Holy: A Fundamental Tension (I)
Rowan Williams
Dostoevsky and Tolstoy Reading Each Other. The Religious and Moral Dimension in Two Russian Classics
Per Arne Bodin
The Conspicuous Presence of God in Dostoevsky’s Literature
Jan Erixon
The Good and the Holy: A Fundamental Tension (II)
Rowan Williams
The Good and the Holy: A Fundamental Tension (III)
Rowan Williams
A Final Reflection
Samuel Rubenson

One in the spirit 2010

The Desert of Today – Monastic Spirituality in our time
Samuel Rubenson
The Revival of Coptic Monasticism
Abouna Maximos
The Monk and The Other
Fader Paulo
A vision for Contemporary Monastic Spirituality
Guido Dotti
See how the Lord in His Love shows us the way of Life
Syster Katarina OSB

Mission – En omstridd kallelse

En fråga eller ett svar?
Samuel Rubenson
En gåva inte en givare
Andreas Dagernäs
Ett katolskt perspektiv
Anders Arborelius
Ett ortodoxt perspektiv
Johannes Pulkkanen
Sändning och kallelse
Ann Aldén

Kyrkan, Anden och ämbetet 2012

Kyrkan, Anden och ämbetet – ett historiskt perspektiv
Professor Samuel Rubenson, Lunds Universitet
Min vision av en helig, allmännelig och apostolisk kyrka
Biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift
Min vision av en helig, allmännelig och apostolisk kyrka
Biskop Martin Modéus, Svenska kyrkan, Linköpings stift
Min vision av en helig, allmännelig och apostolisk kyrka
Pastor Liselotte J Andersson, Svenska Missionskyrkan
Min vision av en helig, allmännelig och apostolisk kyrka
Fader Caesarius Cavallin, Östanbäcks kloster, Svenska kyrkan
Min vision av en helig, allmännelig och apostolisk kyrka
Pastor Ulf Ekman, Livets Ords församling, Uppsala
Min vision av en helig, allmännelig och apostolisk kyrka
Biskop Biörn Fjärstedt, biskop emeritus i Svenska kyrkan

Annandag Pingst 2018

Fostran och undervisning i den tidiga kyrkan
Samuel Rubenson
Kyrkan och skolan, samtidsspaningar och utmaningar
Lovisa Bergdahl
Utmaningar för en luthersk undervisningstradition idag
Hans Erik Nordin
Utmaningar för en katolsk undervisningstradition idag
Anders Arborelius
Utmaningar för en ortodox undervisningstradition idag
Misha Jaksic
Utmaningar för en karismatisk undervisningstradition idag
Magnus Persson
Panelsamtal

En enda kyrka – Annandag Pingst 2017

Ett fornkyrkligt perspektiv
Samuel Rubenson
Ett katolskt perspektiv
Anders Arborelius
Ett lutherskt perspektiv
Biskop Esbjörn Hagberg
Ett ortodoxt perspektiv
Torsten Kälvemark
Ett frikyrkligt perspektiv
Sofia Camnerin

Bibeln – Guds ord och vårt – Annandag Pingst 2016

Inledning
Samuel Rubenson
Fornkyrkligt perspektiv
Samuel Rubenson
Den lutherska traditionen
Erik Aurelius
Den katolska traditionen
Anders Arborelius
Den frikyrkliga traditionen
Åsa Molin
Den ortodoxa traditionen
Misha Jaksic
Panelsamtal

Ett enda dop – Annandag pingst 2014

Samuel Rubenson – Del 1
Anders Arborelius – Del 2
Carl-Axel Aurelius – Del 3

Lördagsföreläsningar

Nattvarden
Lennart Thörn
Aleheia
Samuel Rubenson
Lammets tacka Maria i senantik poesi
Thomas Arentzen
Natan Söderblom
Jonas Jonson

Övrigt från Johannesakademin

Bibelsyn och bibelbruk Del 1
Samuel Rubenson
Bibelsyn och bibelbruk Del 2
Samuel Rubenson