Skip to content
Menu

Kontakt

Preses för Johannesakademin
Patrik Hagman, docent i politisk teologi och lärare
E-post: preses@johannesakademin.se

Johannesakademins referensgrupp
Hanna Alenius, präst i Svenska Kyrkan
Rebecka Hedén Judt, präst i Svenska Kyrkan
Per-Eric Lindgren, professor i medicinsk mikrobiologi, ideell medarbetare och förtroendevald, Linköpings pastorat
Marcus Rynningsjö, studerande, Vikingstad
Per Rönnegård, teologie doktor i Nya testamentets exegetik och präst i Svenska kyrkan.
Kennyh Widén, pastor i Equmeniakyrkan
Elin Kindeskog, präst i Svenska kyrkan
Joel Appelfeldt, doktorand på EHS

Administration
Joseph Halldorf
Telefon: 070-88 00 554
E-post: info@johannesakademin.se
Adress: Klostergatan 46, 582 23 Linköping