Tänkespråk

Någon frågade en abba: ”Varför får de som kämpar för att uppnå dygderna inte del av nåden numera, vilket fäderna fick?” Abban svarade: ”Då fanns det kärlek, och var och en lyfte upp sin nästa. Men nu när kärleken har svalnat drar var och en ner sin nästa. Därför får vi ingen nåd.”
Menu

Kalender

Översättningsseminarier

Höstens översättningsseminarier sker digitalt, via Zoom, på följande lördagar kl 10.00-16.30:

  • 18/9
  • 16/10
  • 27/11

Materialet skickas ut via mail någon vecka innan. För att komma med på mailinglistan, skriv till johannesakademin.per@gmail.com

Vi håller våra evenemang i samarbete med

Kontakt

Johannesakademin
Nya slottet Bjärka-Säby
589 64 Sturefors

0760-08 42 47

Johannesakademin ©2021 Upphovsrätt. Alla rättigheter förbehållna.