Skip to content
Menu

SEMINARIUM 6 JUNI

seminarium 6 juni

Johannesakademin inbjuder också i år till 6 juni-seminarium vid sitt studiecenter på Klostergatan 46 i Linköping. Temat för seminariet är “Bot och hopp i klimatkrisens tid”. Lena Bergström, Annika Spalde, Petra Carlsson Redell, Peter Halldorf och Patrik Hagman medverkar som talare.

Seminariet inleds kl 10.00 och avslutas kl 16.00. 

Anmälan sker senast 23 maj till info@johannesakademin. Swisha samtidigt deltagaravgiften till 123 122 31 97 (ange “seminarium juni”), 450 kr inklusive fika och lunch, 250 kr utan fika och lunch. Meddela oss om du istället önskar betala deltagaravgiften via faktura.

SYMPOSIUM OM ISAK SYRIERN

Johannesakademin och Tidskriften Pilgrim inbjuder till symposiet "Gå in i stillhetens kultur".
Johannesakademin och Tidskriften Pilgrim inbjuder till symposiet “Gå in i stillhetens kultur”.

“Gå in i stillhetens kultur” är temat för symposiet om Isak Syriern, den 6-8 oktober 2023 i Bjärka-Säby. Under denna helg får vi tillsammans med fem föreläsare som ägnat en betydande del av sin forskning åt Isaks undervisning, tränga in i den spiritualitet som han förkroppsligade och förde vidare. 

Föreläsningarna hålls på engelska, medan samtalen i anslutning till föreläsningarna även kan föras på svenska. 

Medverkande: Sabino Chialà, Valentina Duca, Patrik Hagman, Charbel Rizk och Samuel Rubenson.

KURSEN “KRISTEN TRO GENOM 21 SEKLER”

Kursen "Kristen tro genom 21 sekler" sträcker sig fram till juni 2023.
Kursen “Kristen tro genom 21 sekler” sträcker sig fram till juni 2023.

Den 29 augusti 2022 inleddes kursen “Kristen tro genom 21 sekler”, i Johannesakademins studiecenter på Klostergatan i Linköping. En föreläsningsserie i 21 delar där vi vandrar genom kyrkans historia från det första till det tjugoförsta århundradet. Kursen sträcker sig till den 5 juni 2023 och leds av Samuel Rubenson, Joel Halldorf, Patrik Hagman och Peter Halldorf.

Föreläsningarna är öppna och kostnadsfria men med möjlighet att anmäla sig till hela serien och för en kostnad på 300 kr få del av förberedande texter inför varje föreläsning samt ett diplom vid kursens avslutning.

Johannes den korte
Johannesakademin